Quantum Research

ชื่อแผนงานสำคัญ แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม
ภายใต้โปรแกรม ส่งเสริมการวิจัยชั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (P5)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-470-7961-63
อีเมล : [email protected]