เปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการอาวุโส/นักวิเคราะห์ จำนวน 6 อัตรา

• นักวิเคราะห์โครงการอาวุโส/นักวิเคราะห์ จำนวน 6 อัตรา คลิกดูรายละเอียด

ปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ จำนวน 1 อัตรา

• นักวิเคราะห์โครงการด้านการพัฒนากำลังคนทักษะสูงของประเทศ (ฺBrainower) จำนวน 1 อัตรา (พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อปฎิบัติงานระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี) ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ จำนวน 1 อัตรา

• นักวิเคราะห์โครงการด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า จำนวน 1 อัตรา (พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อปฎิบัติงานระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี) ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ จำนวน 3 อัตรา

• นักวิเคราะห์โครงการ จำนวน 3 อัตรา (พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อปฎิบัติงานระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี) ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการแผนงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา

• ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการแผนงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการแผนงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา

• ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการแผนงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา

• นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงาน Global partnership (ความร่วมมือต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
• นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวิทยาการและที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา

นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงาน Global partnership (ความร่วมมือต่างประเทศ) จำนวน 2 อัตรา  ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์ จำนวน 3 อัตรา

• นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
• นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวิทยาการและที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
• นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป (การสื่อสารและประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่