เปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ จำนวน 1 อัตรา ด่วนมาก!

• นักวิเคราะห์โครงการด้านการพัฒนากำลังคนทักษะสูงของประเทศ (ฺBrainower) จำนวน 1 อัตรา (พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อปฎิบัติงานระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี) ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ จำนวน 1 อัตรา

• นักวิเคราะห์โครงการด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า จำนวน 1 อัตรา (พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อปฎิบัติงานระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี) ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ จำนวน 3 อัตรา

• นักวิเคราะห์โครงการ จำนวน 3 อัตรา (พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อปฎิบัติงานระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี) ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการแผนงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา

• ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการแผนงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการแผนงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา

• ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการแผนงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา

• นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงาน Global partnership (ความร่วมมือต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
• นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวิทยาการและที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา

นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงาน Global partnership (ความร่วมมือต่างประเทศ) จำนวน 2 อัตรา  ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์ จำนวน 3 อัตรา

• นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
• นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวิทยาการและที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
• นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป (การสื่อสารและประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร