บพค. นำหุ่นยนต์บริการ "Journey" ร่วมต้อนรับรองนายก "อนุทิน ชาญวีรกูล" พร้อมโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พร้อมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ให้การต้อนรับ ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว.

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมต้อนรับ พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก บพค. ได้แก่ หุ่นยนต์บริการ “Journey” และระบบ “VR-Avatar Shopping” จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มจธ. นำเยี่ยมชมและสาธิตการทำงานของระบบหุ่นยนต์

นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยภายใต้ “โครงการปัญญาประดิษฐ์ / วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน” โดยมี ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ จาก NECTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาร่วมจัดแสดงด้วย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ