บพค. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “BCG Frontier Connect: ภาคีเครือข่ายงานวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier BCG”

🎤พบกับการอภิปราย BCG Frontier Research Forum ในหัวข้อ “Big Data-Driven Digital and Personalized Healthcare Innovations” เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาสู่การต่อยอดอุตสาหกรรมทางการแพทย์แห่งอนาคต และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสู่การต่อยอดเศรษฐกิจ BCG ทางการแพทย์จำเพาะบุคคลและอาหารแห่งอนาคต

🗓️ วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30-15.30 น.
📍ณ ห้องประชุม Mandarin A และ B ชั้น 1 โรงแรมแมนดารินกรุงเทพฯ

👉🏻สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ผ่านทาง QR code ในโปสเตอร์ หรือผ่านทาง link ลงทะเบียน นี้ (จนกว่าที่นั่งจะเต็ม รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่านเท่านั้น)