บพค. ร่วมพิธีปิดโครงการ Super AI Engineer Season 3

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ผู้อำนวยการ บพค. มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ บพค. เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน หรือ AI / Robotics for All (Super AI Engineer Season 3) ซึ่งเป็นโครงการที่ บพค. ให้การสนับสนุน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในงาน “AI THAILAND FORUM 2023” งานมหกรรมเอไอครั้งแรกของไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Embracing The Future of AI” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ชี้แจงและวางรากฐาน ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย และร่วมสร้างชุมชนของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในด้านปัญญาประดิษฐ์ขึ้นด้วยความคาดหวังให้กลุ่มชุมชนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการระดับประเทศ ซึ่งสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)

ในการนี้ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ในฐานะอุปนายกฯ และรักษาการนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และหัวหน้ากลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC กล่าวรายงานสรุปการดำเนินโครงการปัญญาประดิษฐ์ / วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน ปีที่ 3 ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก บพค. โดยกล่าวว่า “ในการดำเนินงานปีที่ 3 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากว่า 15,000 คน ซึ่งสูงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับในปีที่ 1 ที่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพียงแค่ 2,000 กว่าคน ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านปัญญาปัญญาประดิษฐ์ในทุกกลุ่ม ผ่านระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มคนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อพัฒนากำลังคนไปสู่การเป็นนักวิจัย วิศวกร นวัตกรด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยโครงการได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการเป็นที่รองรับการพัฒนาทักษะและรับผู้เข้าแข่งขันจากโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การทำงานในบริษัททันทีหลังจากผ่านการอบรมจากโครงการ อีกทั้งยังคาดหวังว่าโครงการ Super Engineer จะเป็นระบบที่ช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างคนทักษะสูงทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้กำลังคนกลุ่มนี้ได้ออกไปช่วยเติมเต็มแรงงานทักษะสูงที่กำลังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อไป

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. กล่าวว่า “ในฐานะหน่วยบริหารและจัดการทุนฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าของโครงการ Super AI Engineer โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั่วประเทศที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะกำลังคนทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่ถือเป็นเทคโนโลยีทางดิจิทัลที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้กับประเทศไทยต่อไป” โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 3 และร่วมเข้าชมงานในส่วนของ Showcase แสดงผลงานต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ Exhibitors จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เวทีเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เรียนรู้การปรับตัวเมื่อตลาดงานเปลี่ยนไป และ วิธีนำผลงานวิจัยเข้าเชื่อมกับภาคธุรกิจแบบปัง ๆ เป็นต้น รวมไปถึง กิจกรรม Meet & Seek (Super AI Engineer VS Establishment) ที่จะช่วยสรรหาบุคลากรให้กับบริษัทที่สนใจอีกด้วย