บพค. ขอเชิญร่วมงาน “วันรวมพลคน KidBright Developer Conference 2023 (KDC23)" ครั้งที่ 4

ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 –15.00 น. ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (ตึก ๑๘) ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี.กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้”โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน (ระยะที่ 2)” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนงาน AI for ALL ที่ บพค. ให้การสนับสนุน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากำลังด้านพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ให้เข้าใจ กระบวนการทำงานของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย ดังนี้

🔹 เปิดตัวเทคโนโลยีภายใต้รีม KidBright at Home

🔹 เปิดตัวการใช้งาน KidBright AI Simulator

🔹 การประกวดแข่งขัน KidBright Simulator Online

🔹 เปิดตัวการจัดประกวดแข่งขัน KidBright STEAM

นอกจากนี้ ยังมีบูธแสดงผลงาน

🔸 KidBright Education Platform at Home

🔸 มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์สมัยใหม่

🔸 CVDev : Open Source Tool for Computer Vision

🔸 ชุด Sensor อุตุน้อย By EEC

🔸 Forecasting with GLOBE

ทั้งนี้หากโรงเรียนใดสนใจในการนำหลักสูตรนี้ไปพัฒนาการเรียนการสอนในหน่วยงานของท่าน เพื่อเสริมสมรรถนะของนักเรียน สามารถติดต่อได้ที่ บพค. เพื่อประสานกับเจ้าของโครงการต่อไป