โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน (ส่วนภูมิภาค) 2567

Particle Physics Summer Camp 2024

โอกาสดี ๆ มาเเล้ว‼️
ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานส่วนภูมิภาคประจำปี พ.ศ. 2567 ฟรี!!!!
📌ในระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับโครงการความร่วมมือไทยเซิร์นโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
.
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาคขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย และนักศึกษา ในเขตการศึกษาทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นักศึกษา ในการตัดสินใจศึกษาต่อด้านฟิสิกส์ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นกำลังคนที่สำคัญในวงการด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์พลังงานสูงของประเทศต่อไป
.
สนใจดูรายละเอียดที่ 👉 https://ppsc2024.sci.psu.ac.th/

💥เปิดรับสมัครตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2567 ห้ามพลาดเด็ดขาด ‼️