การประชุม “สหภาพยุโรป-ประเทศไทยว่าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีอาหาร”

🇪🇺 🇬🇧 ลงทะเบียนได้เลย! มาร่วมการประชุม “สหภาพยุโรป-ประเทศไทยว่าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีอาหาร” 🥬
📅 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
🕐 เวลา 14.00-18.00
📍 โรงแรม ดิแอทธินี กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักเทคโนโลยี บริษัทต่างๆ และผู้กำหนดนโยบายจากสหภาพยุโรปและประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีอาหารได้แลกเปลี่ยนลำดับความสำคัญด้านการวิจัยและนวัตกรรม
โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ทาง EURAXESS, PMU-B และ PMU-C
ลงทะเบียนได้เลยที่ https://lets-meet.org/reg/301a0f7dc0c7a47ba4
_____________________
Register now for the EU-Thailand Conference on Circular Economy and Food Technology 🥬
📅 28 November 2023
🕐 14.00-18.00
📍 Athenee Hotel in Bangkok
The conference will provide an opportunity for EU and Thai researchers, technologists, companies and policymakers with experience in circular economy and food technology to exchange on research and innovation priorities.
The event will also be livestreamed on EURAXESS and PMU-C Facebook pages.