ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากรสื่อภาพยนตร์ และบุคคลทั่วไปทุกท่าน

สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง!! มาทดลองเรียนภาษาอังกฤษผ่าน Metaverse โดยการใช้ VR (Virtual Reality) ในการเข้าเรียน

เข้าสู่ห้องเรียนได้ที่
span style=”color: blue”>https://meangpu.github.io/EnglabForFilm/
————————————————————————————————————————
ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยบนพื้นที่เสมือนจริง” สนับสนุนโดย บพค.

🥽🎬ยุคใหม่ของการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ได้เริ่มขึ้นแล้ว…