รับสมัครนักศึกษาที่สนใจทุนธัชวิทย์

ธัชวิทย์เปิดค่ายเฟ้นหาบัณฑิตแห่งอนาคต !!TAS BOOTCAMP!!

🎓ในหลักสูตร Health and Medical Sciences (Systems Biosciences ) คณะแพทยศาสตร์ และ หลักสูตs Bioscience and Bioinnovation for Sustainability คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีคุณสมบัติดังนี้
✅กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง (คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ฯลฯ)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาโท/เอก ภายใต้โครงการธัชวิทย์ บพค. (ไม่ต่ำกว่า 1.8 ล้านบาท)💰💸และเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานที่ศูนย์ฟิโนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

📌เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 15-30 กันยายน 2566 นี้ ที่ลิงก์
🔗https://forms.gle/vhYovrZY5bHBBgjLA