กิจกรรม Brain Code Camp เปิดรับสมัครแล้ว!!

ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมัธยม หรือจบปริญญาเอกแล้ว ขอเพียงมีพื้นฐานการคิดแบบ STEM ช่างสงสัยว่าสมองของเราทำงานอย่างไร และอยากใช้การสร้างแบบจำลองในการไขปริศนานี้ กิจกรรม Brain Code Camp คือคำตอบของคุณ
Brain Code Camp เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BrainCode101 ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสัญญาณสมอง ผ่านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ โดยภาคีนักวิจัยด้านประสาทศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมได้จาก Brain Building Blocks และสมัครเข้าโครงการ Brain Code Camp ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2566

**เกณฑ์การรับสมัคร**

✅ องค์ความรู้จากโครงการ Brain Building Block
✅ พื้นฐาน Coding
✅ ความตั้งใจในการเข้าร่วม

แล้วมาร่วมศึกษาแบบจำลองมาเพื่อทำความเข้าใจและหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสัญญาณสมองให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยกันในโครงการ!
* สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://braincode101.github.io/application.html (สามารถเข้ามาทำโจทย์ได้เรื่อยๆจนปิดรับสมัคร) และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://braincode101.github.io/
** ผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมโครงการเกิน 80% ของโครงการ และทำโครงงานย่อย จะได้รับประกาศนียบัตรจาก บพค. และมหาวิทยาลัยที่ร่วมในโครงการ
เป้าหมายของคนที่ผ่านการอบรมนี้ นอกจากจะได้เห็นว่าทักษะ coding สามารถเอามาทำความเข้าใจสมองยังไงได้บ้างแล้ว ยังมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของเราชื่อว่า “Brain Hackathon” ซึ่งเน้นเป้าหมายในการผลักดันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราให้ไปเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยในต่างประเทศอีกด้วย