บพค. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Strategic Research Forum 2023 การบรรยายในหัวข้อ “Funding for Frontier Research in Medicine”

วิทยากรโดย

🔹ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
🔹ศ.ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า BCG (BCG Frontier Research) (บพค.)

📌 ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00-13.00 ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผ่านระบบ zoom meeting

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่
🔗 https://forms.gle/FXX4zmMTtbmN7hsB7
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566