บพค. ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ หนุนการพัฒนาเมืองด้วยข้อมูล Big Data มุ่งแก้ปัญหาคุณภาพอากาศ ลดฝุ่น PM2.5 ดัน อ.แม่เมาะสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เตรียมเปิดตัวระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล (Mae Moh City Data Platform) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมือง การถกประเด็นในหัวข้อประเทศไทยกับทางออกวิกฤตหมอกควัน ตลอดจนการการเสวนากลุ่ม ในหัวข้อ Clean Air Solutions to Net Zero – ถกทางออกเพื่อทุกลมหายใจ ในโลกที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันในประเทศไทย

ในวันที่ 28 เมษายน นี้ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางเพจ Facebook กฟผ. แม่เมาะ

สำหรับระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล (Mae Moh City Data platform) เป็นระบบที่รวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเมืองด้านต่างๆ อาทิ คุณภาพอากาศ จุดความร้อนและไฟป่า พื้นที่สีเขียว ขยะและของเสีย น้ำ และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่จะถูกใช้เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนเมือง สำหรับประชาชน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารเมือง ในการตัดสินใจทั้งการบริหารจัดการ การเตือนภัยและแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ