คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรม SciPSU Research Collaborative Day (Ep.3) ในหัวข้อ "Development of brain power ecosystem and human resource with PMU-B"

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง อำนวยการฯ บพค. เสวนากับ PMU-B กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม และพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ “บทบาทและแนวทางของ บพค. ในการสนับสนุนทุนพัฒนากำลังคนและงานวิจัย ชั้นแนวหน้า”

พร้อม เปิดตัวโครงการและเสวนาการพัฒนากำลังคนด้าน “Nature based Solution for Net Zero Program” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน (ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ซึ่งมีผู้ติดตามรับชมจำนวนมาก

ผู้สนใจสามารถติดตามกับข่าวสารเพิ่มเติมและชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th