บพค. ขอเชิญร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ภายใต้ โครงการการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต

🗓️ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป📍 ณ ห้องประชุม Prime ชั้น 4 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

🔴 Join Zoom Meeting https://zoom.us/…/tJUpcO2sqzwtE9P87iXZIyEN567CDUZCCZZ7

การประชุมมีประเด็นน่าสนใจ ดังนี้

  • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน ววน.”
  • การเสวนา หัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์การบริหารโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน”