บพค. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “e-ASIA Joint Research Program Workshop” เพื่อร่วมสร้างโจทย์วิจัยและเรียนรู้แนวทางการขอทุนร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ

ในวันพุธที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ และ Onsite ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (จำนวนจำกัด!! ลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิเข้าร่วม onsite ก่อน)

วัตถุประสงค์ในงานสัมมนา

  • เพื่อส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัยในด้าน Environment, CCUS, Climate Change, Low Carbon Society, Materials
  • เพื่อชี้แจงรูปแบบการให้ทุนแบบ co-funding ภายใต้โปรแกรม e-ASIA JRP สำหรับ “e-ASIA 12th Call on Environment”

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้ที่ https://meeting-nstda.webex.com/…/fbd6f627f3d34cde96d2f…