เปิดรับสมัคร"โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน" ประจำปี 2567

!!โอกาสดี!!

สำหรับนักเรียน ม.ปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจด้าน ฟิสิกส์อนุภาค และ ฟิสิกส์พลังงานสูง เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน” ประจำปี 2567

การรวมตัวกันของอาจารย์และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในด้านฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์พลังงานสูงของประเทศไทย เพื่อปูพื้นฐานด้านฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์พลังงานสูงตลอดจนเทคนิคและเกร็ดของการศึกษาทางด้านนี้แบบจัดเต็ม โดยจะคัดเลือกผู้สมัคร 70 คนเข้าร่วมโครงการ

📌 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2567
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

💥เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดและการสมัครดูได้ที่
https://indico.cern.ch/e/HEP-TU2024
แล้วพบกัน!