บพค. ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม Information Session ของ e-ASIA Joint Research Program 12th Call ด้าน “Health & Climate Change” และ “Environment – Low Carbon Society”

เพื่อร่วมรับฟังแนวทางและกระบวนการขอทุนร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ และแนวทางการเขียนโครงการให้โดนใจ e-ASIA JRP
📌 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 10.00-11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์
ท่านสามารถลงทะเบียนที่