กำหนดการงานประชุมวิชาการ Brainpower 2023

กำหนดการงานประชุมวิชาการ 18 – 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียด

กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย

กำหนดการ ลำดับการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น.

รายละเอียด

 

กำหนดการ ลำดับการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 17.00 น.

รายละเอียด

 

กำหนดการ ลำดับการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 10.30 น.

รายละเอียด

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน Oral Presentation

แบบฟอร์ม “บทสรุปความก้าวหน้า” งานประชุมวิชาการ Brainpower Congress 2023

รายละเอียด

 

Template Power Point Brainpower Congress 2023

รายละเอียด

แบบฟอร์มการจัดทำโปสเตอร์

Template Poster session 80×120 cm.

รายละเอียด

 

รายละเอียดหัวข้อสำหรับการจัดทำโปสเตอร์ ขนาด 80×120 cm.

รายละเอียด